تبلیغات
روزنگاران ابهر

روزنگاران ابهر
جامعه ای از ابهری های مقیم اینترنت
مطلب جالبی رو در وبلاگ آوای ابهر خوندم بنده ا ظهار نظر نمی کنم و امیدوارم که هواداران محترم اقای دکتر خانمحمدی در مورد این قضیه روشنگری کنند.
منبع: وبلاگ آوای ابهر
"کاندیدایی که نتواند برای سئوالات عمومی حاضران در جلسه پاسخی داشته باشد و یا از ترس اینکه جلسه دچار مشکل و تشنج می شود اجازه ندهندکه افراد بتوانند در یک گفتمان چهره به چهره سوال و مشکل مورد نظر خود را با کاندیدا در میان بگذارند تا بر مبنای پاسحی که برای سئوالشان دریافت می دارند به انتخاب دست زنند مسلم است که آن کاندیدا و همراهان او قادر نخواهند بود برای مسائل و نیاز مندی های مردم ومنطقه راه کار دانش بنیادارائه دهند زیرا امروز که هیچ فاصله ای بین مردم وکاندیدا وجود ندارد وفردا اگر این کاندیدا رای نیاورد خودمنتقد و معترضی نسبت به نماینده وقت خواهد بود و یا با وارد دانستن ایراد هایی به نماینده فعلی و نمایندگان گذشته خود را کاندیدا نموده تا معایب و نقایص موجود را با درایت و دانش خود برطرف نماید مسلم است که با بوجود آمدن فاصله که موجبات آن را برخورداری و مشروعیت جایگاه ایجادخواهدکرد به پرسش های مردم پاسخ نخواهد دادو یا همراهانش این اجازه را نخواهند دادکه او با همراه داشتن نام نماینده با مردم عادی که سئوالی دارندهمکلام شود و به سئوالات آنها پاسخ گوید.

دیشب در جلسه ای که برای تبلیغات انتخاباتی دکتر خانمحمدی برگزار شده بود جوانی در خواست ایراد سئوال از دکتر خان محمدی را نمود که به شدت با مقاومت وممانعت همراهان ایشان مواجه شد و جوان که اصرار برانجام سئوال داشت آخر الامر نتوانست به خواسته خود برسد ازاین روی برای من که در جلسه حاضر بودم این ابهام و سئوال بوجود آمد که اولا چرا به سئوال پاسخ داده نشد زیرا با هیچ دلیلی نمی توان این وضعیت را توجیه نمود زیرا در برگه دعوت نامه ای که داده شده بود این نکته مندرج گردیده بود که جلسه برای تعامل و گفتگو در رابطه با شرایط عمومی شهرستان های ابهر و خرمدره برگزار می شود پس این چگونه گفتگو وتعاملی است که فرد ی که باید فردا نماینده ای را برای خود برگزیند قادر نباشدکه پرسش خود را مطرح سازد اگر توجیه نبود وقت کافیست و قراربراین بوده که تنها دکتر حرف بزند و بروند چرا اسم جلسه را هم اندیشی گذاشته اند آیا نمی شدوقت را طوری برنامه ریزی بکنند که بشود در آن حداقل دو یا چند سئوال مطرح شود تا مشخص شود که عیار جناب دکتر در تسلط برموضوع ها و فهم شرایط چه گونه است  دوم آنکه همراهان جناب دگتر چه مقدار اجازه دخالت دارند و یا چرا باید همراهان دکتراین مقدار قدرت داشته باشند که بدون مشورت با دکتر مانع از انجام سئوال حاضران شوند آیا با این شرایط ومیزان دخالتی که همراهان ایشان دارند فردا که دکتر نماینده شود مثل نماینده فعلی نخواهد بود که هواداران ایشان می گفتند حتی اگر مهدوی هم بخواهد ما نمی گذاریم که ایشان با مطبوعاتی ها جلسه پرسش وپاسخ بگذارند و یا به سئوالات فلانی ها جواب دهند

به طور خلاصه آنکه جناب دکترخانمحمدی و سایر کاندیدا های عزیز باید بدانندکه انتخاب اصلح و شکل گرفتن وعده و بشارت قرانی انتخاب احسن زمانی اتفاق می افتد که مردم حاضر در جلسه سئوالات خود را مطرح سازند تا با پاسخ دادن کاندیدا به آن سئوال ها که بعضا فی البداهه مطرح می شود این ذهنیت در مرذم ازبین برود که فلان کاندیدا وقت چند جمله را به حافظه اش سپرده  وهمان ها را تکرار می نماید براستی کاندیدایی که نتواند سئوال پیش پا افتاده یک جوان را پاسخ دهد و یا نتواند حتی یک سئوال سوگیرانه را مدیریت کند چگونه قادر خواهدبود که در مقابل چالش های بزرگ ایجاد شده در مجلس و یا فشار های نمایندگان شهر های بزرگ برای اختصاص منابع ایستادگی کند و یا در داخل استان و در برابر استاندار و سایر عوامل ذینفوذ استان و نمایندگان شهرستان های دیگر به دفاع از منافع منطقه اقدام نماید؟ "

و پیشنهاداتی که دوست عزیزمون اقای اسدی در وبلاگشون به اقای دکتر ارائه کرده بودند:

منبع: وبلاگ ثمر ابهر

"الف- جناب دکتر خانمحمدی به میزان مراودات خود با تحصیل کردگان بیافزایند تا بدانند که مردم امروز برای درک موقعیت به چه چیزی نیاز مند می باشندتا تبلیغات خود را برمبنای نیاز های امروزین منطقه در خصوص صنعت،کشاورزی،خدمات،تحصیل کردگان ،بیکاری جوانان،شرایط اجتماعی جامعه زنان،وضعیت عمومی دانشگاه های منطقه و میزان تاثیری که می تواننددر پیشرفت منطقه داشته باشند،شرایط عمومی مدیریت،ورزش و فعالیت های تفریحی،شرایط عمومی بهداشت ودرمان،در خواست های صنفی معلمان و کارگران و...تنظیم ومدیریت نمایند.ب- حناب دکتر خانمحمدی برای اداره بهینه جلسات باید به مطالبات و گفتگو با مردم توجه نمایند برگزاری جلسه ای که برای آغاز رسمی آن مردم بیش از یک ساعت منتظر بوده اند در عرض ده دقیقه و بی پاسخ گذاشتن سئوالاتی که مردم می توانند داشته باشند و یا هم کلام نشدن با مردمی که در جلسه حاضر بوده اندجز ناراضی نمودن و بی تفاوت کردن مردم ثمر دیگری نخواهد داشت


به اجمال آنکه نگارنده با آنچه که دیشب تجربه نموده و در آن یک رفتار کاملاغیرموجه و نامتعارف را مشاهده گربوده است متوجه این واقعیت شده که با روش کاری که دکتر خان محمدی در پیش گرفته اند نه تنها هیچ امیدی به آینده نمی توان داشت بلکه مطمئنا شرایط به گونه ای رقم خواهد خورد که در آن حسرت نمایندگی و حمایت از افرادی چون نماینده فعلی را خواهیم خورد."ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 27 بهمن 1390 توسط حامد عزیزخانی
درباره وبلاگ

شهر الكترونیك یك اختراع و یا یك پیشنهاد نو آورانه نیست بلكه واقعیتی است كه بر اساس نیاز جای خود را باز می كند . اگر امروز چشم خود را بر نیاز ببندیم فردا باید با پرداخت هزینه بیشتر قدم در اجرای آن بگذاریم.

hamed.azizkhani@gmail.com
Blog Skin