تبلیغات
روزنگاران ابهر

روزنگاران ابهر
جامعه ای از ابهری های مقیم اینترنت
متولد 1347 تهران، درخانواده ای مؤمن و متدین پرورش یافتم. پدر و مادرم از اهالی روستاهای ابهر هستند. بعدازانقلاب درسن 14 سالگی (1361) احساس وظیفه نمودم تا برای حفظ خاک پاک میهن، چندین بار روانه جبهه های نبرد شوم و در منطقه عملیاتی فکه، فاو و مهران مجروح گشتم. دردوران هشت سال دفاع مقدس مسئولیت هایی نیز در بسیج داشتم تا سرانجام بعد از پایان جنگ شروع به ادامه تحصیل نمودم و در رشته مدیریت صنعتی به دانشگاه راه پیدا کردم و پروژه پایان نامه خود را درکارخانه کیان تایر با عنوان (افزایش تولید و بهره وری با مهندسی روش) با موفقیت به پایان رساندم. بعد از آن در بخش خصوصی در رسته های مدیریتی، اداری، سفارشات خارجی، مشاور اقتصادی و پروژه های عمرانی مشغول فعالیت گشتم و هم اکنون ناظر افتخاری وزارت بازرگانی و با رأی مردم عضو هیئت مدیره یکی از تعاونی های مسکن مهر می باشم.
عدالت مطابق آموزه های اسلامی متضمن(قرار گرفتن هر چیزی در جای خودش )است . این رویکردمترقی وهمه جانبه نگر اسلام به مفهوم عدالت، راه را بر بسط حقوق مدنی که ریشه در مواهب الهی اعطا شده به انسان دارد می گشاید.هنگامی که انسان-انسانیکه در قرآن از آن به عنوان(ونفخت فیه من روحی) خلیفت الله یاد شده وبه رسمیت شناخته میشود، بی شک استلزام این رسمیت ،شناسایی حقوق بنیادین اوست. اینچنین (هر چیزی درجای خودش ) قرار میگیرد.بااین وصف شرط اول رسیدن به عدالت اجتماعی ، پاسداشت حقوق انسانهاست.عدالتی که در وهله اول دایره وشمول حقوق انسانی را مشخص کندودر وهله دوم در پاسداشت آن ممارست به عمل آورد.
تعیین حد وکرانه (حقوق وهویت شهروندی) در (حق رای) وتقلیل آن به تعلق خاطربه گروههای سیاسی مقوله ای است که امروزه از اصلی ترین عوامل تهدید حقوق شهروندی به شمار می آید .انچه عدالت رادر ابعاد اجتماعی محقق میکند ،ضرورت پاسداشت حقوق کسانی است که در یک جامعه انسانی عضو هستند. برخی ازمتفکران این پاس داشتن را تنها درمقوله ای بنام (حق رای )خلاصه میکنند.اما باید توجه داشت که حق رای تنها بخش کوچکی از حقوق شهروندی است.درواقع اگر چه میتوان از حق رای بعنوان راهکار عادلانه برای توزیع منابع قدرت سیاسی در جامعه یاد کرداما باید در این نکته نیز مداقه انجام داد که(حق رای) در بادی امر تنها بخشی از (عدالت سیاسی اجتماعی)است، نه تمامیت آن به بیان دیگر آنچه به (حق رای) صبغه عادلانه ودینی می بخشد پاسداری ازآن ومطالبه حقوقی است که در پیامد این مفهوم موضوعیت می یابد وهمچنین لزوم (پاسخگویی) به رای دهندگان است.
عدالت اجتماعی ورفاه اجتماعی یکی از پیامد های طبیعی حراست وبه رسمیت شناختن حقوق مدنی –شهروندی است.مطابق آنچه ذکر شده ،عدالت اجتماعی هنگامی تحقق اجتماعی – سیاسی می یابد که شهروندی به مثابه یک هویت انکار نا شدنی در متن جوامع بروز وظهور یابد، به این معناکه حقوق مدنی ورای حقوق زیستی – معیشتی مردم به مثابه پشتیبان آن جلوه گر میشود.اگر چه زیست متعادل اقتصادی همواره یکی ازاصلی ترین خواسته های جوامع از دولتها بوده است، اما هنگامی شرایط زیستی –اقتصادی جامعه متعادل ومستحکم میشود که حقوق مدنی آنان نیز پاس داشته شود.حق مالکیت خصوصی ورفاه ،پیوندی نا گسستنی با حقوق مدنی دارد .هنگامی انسان دارای (حق رفاه ) خواهدشد که اساسا (حق مدنی اوبه رسمیت شناخته شود.)
منبع: وب سایت شخصی آقای کیخسرو عابدینی


ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 3 اسفند 1390 توسط حامد عزیزخانی
درباره وبلاگ

شهر الكترونیك یك اختراع و یا یك پیشنهاد نو آورانه نیست بلكه واقعیتی است كه بر اساس نیاز جای خود را باز می كند . اگر امروز چشم خود را بر نیاز ببندیم فردا باید با پرداخت هزینه بیشتر قدم در اجرای آن بگذاریم.

hamed.azizkhani@gmail.com
Blog Skin