تبلیغات
روزنگاران ابهر

روزنگاران ابهر
جامعه ای از ابهری های مقیم اینترنت

دکترمحمدرضاخانمحمدی52339  رای  

اقای محمودزمانی27772رای

اقای حجت الله عسگری16904رای

دکترنجم الدین مرتضوی14739رای

خانم گل افرین باقری5222رای

اقای کیخسروعابدینی977رای

تفکیک ارای دکترمحمدرضاخانمحمدی(این ارا تقریبی میباشد)

شهرخرمدره وتوابع۲۹۷۵۰رای

شهر ابهر وتوابع۱۵۷۰۰رای

شهرسلطانیه وتوابع۷۶۰۰رای

منبع: ستاد اینترنتی دکتر خانمحمدیادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 14 اسفند 1390 توسط حامد عزیزخانی
درباره وبلاگ

شهر الكترونیك یك اختراع و یا یك پیشنهاد نو آورانه نیست بلكه واقعیتی است كه بر اساس نیاز جای خود را باز می كند . اگر امروز چشم خود را بر نیاز ببندیم فردا باید با پرداخت هزینه بیشتر قدم در اجرای آن بگذاریم.

hamed.azizkhani@gmail.com
Blog Skin